یکشنبه دهم اسفند ماه

افتتاحیه جشنواره ورزشی روستایی و بازی های بومی محلی بخش مرکزی اهواز

افتتاحیه جشنواره ورزشی روستایی و بازی های بومی محلی بخش مرکزی اهواز

افتتاحیه مسابقات ورزشی روستایی و بازی های بومی محلی در سالن شهدای روستای گبیر 1 روز چهارشنبه 4 دی ماه ، در 4 رشته فوتسال ، هفت سنگ مهارتی ، ام حچیم و طناب کشی ، با حضور مسئولین استانی و شهرستانی برگزار شد.