شنبه بیست و یکم فروردین ماه

پیاده روی پاکسازی محیط زیست

به همت فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی و تولیدی لباس ایرانی مجید، روستائیان "وازیک" مازندران ضمن پیاده روی خانوادگی، محیط زیست روستا را نیز پاکسازی کردند.