شنبه بیست و یکم فروردین ماه

40 خانه ورزش روستایی در استان تهران احداث می شود

رییس هیات ورزش روستایی و بازی های بومی استان تهران گفت: 40 خانه ورزش روستایی تا پایان خرداد ماه امسال درمناطق محروم و کمتر توسعه یافته استان احداث می شود.

این خانه های روستایی با هدف توسعه، ترویج و شناسایی استعداد های ورزشی در روستاها، مناطق عشایری و مناطق محروم استان احداث می شوند.
وی تصریح کرد: این طرح با همکاری اداره کل ورزش و جوانان، هیات ورزش روستایی و عشایری و دهیاری های استان اجرا خواهد شد.
وی یادآور شد: این خانه های ورزشی با مساحت 60 متر مربع، امکانات و تجهیزاتی از جمله میز پینگ پنگ، فوتبال دستی، شطرنج، دارت و تخته تشک تاتامی ورزش رزمی، احداث می شوند.
به گفته داورزنی برای احداث این خانه های ورزشی 16 میلیارد ریال اعتبار از طریق این هیات در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: همچنین سال گذشته نیز 20 خانه ورزشی با اعتبار 600 میلیون ریال با همکاری فدراسیون ورزش های روستایی و عشایری در استان تهران احداث شد.
وی همچنین به اجرای طرح سنجش قامت و حرکت زنان در مناطق روستایی و حاشیه نشین استان تهران اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف شناسایی مشکلات فیزیکی، حرکات اصلاحی و ناهنجاری های اسکلتی زنان توسط تیمی از کارشناسان اداره کل و هیات ورزش روستایی استان اجرا خواهد شد.
داورزنی خاطر نشان کرد: طرح سنجش قامت و حرکت زنان، سال گذشته به صورت پایلوت برای 500 زن انجام و نتیجه آن به مرکز پژوهش و تحقیقات وزارت ورزش و جوانان ارسال شد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته سه هزار ورزشکار توسط این هیات در سطح استان ساماندهی شدند، خاطرنشان کرد: یکی از اولویت های این هیات گسترش فعالیت های بومی و محلی در روستاها و مناطق عشایری استان تهران است.