شنبه بیست و یکم فروردین ماه

جشنواره بازی های بومی و محلی استان کرمانشاه

جشنواره بازی های بومی و محلی استان کرمانشاه در رشته های زوران، قلان، هفت سنگ، طناب کشی و دیگر بازی های محلی، روز شنبه در منطقه حفاظت شده بیستون برگزار شد.