شنبه بیست و یکم فروردین ماه

شش خانه ورزش در تیران و کرون افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی،شش خانه ورزش روستایی با هزینه ای افزون بر 250 میلیون ریال روز پنجشنبه در شهرستان تیران و کرون استان اصفهان افتتاح شد.

خانه های ورزش روستاهای حسن آباد آبریزه، جاجا، جعفر آباد، مبارکه، چشمه احمد رضا ودره بید با مشارکت دهیاری و هیات ورزش های بومی و محلی امروز افتتاح شد.