شنبه بیست و یکم فروردین ماه

مجمع سالیانه هیات ورزش روستایی و بازی های بومی ،محلی استان سمنان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی،مجمع سالیانه هیات ورزش روستایی و بازی های بوم، محلی استان سمنان با حضور دکتر جعفری ریاست فدراسیون،پارسا مدیرکل دفتر توسعه ورزش روستایی وزارت ورزش و جوانان ،فتاحی مدیرکل استان و دیگر اعضاء مجمع در شهرستان دامغان شهر دیباج برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی،مجمع سالیانه هیات ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی استان سمنان با حضور دکتر جعفری ریاست فدراسیون،پارسا مدیرکل دفتر توسعه ورزش روستایی وزارت ورزش و جوانان ،فتاحی مدیرکل استان و دیگر اعضاء مجمع در شهرستان دامغان برگزار شد.