شنبه بیست و یکم فروردین ماه

افتتاح اولین خانه ورزش روستایی دربخش کوهسرخ

به گزارش روابط عمومی هیات ورزش روستایی وبازیهای بومی محلی خراسان رضوی؛افتتاح اولین خانه ورزش روستایی دربخش کوهسرخ با حضوردکتربنیادی نماینده محترم مجلس_ شایگان رئیس اداره ورزش کاشمرودیگرمسئولین انجام شد. https://telegram.me/vrbmkhorasanrazavi

به گزارش روابط عمومی هیات ورزش روستایی وبازیهای بومی محلی خراسان رضوی؛افتتاح اولین خانه ورزش روستایی دربخش کوهسرخ   با حضوردکتربنیادی نماینده محترم مجلس_ شایگان رئیس اداره ورزش کاشمرودیگرمسئولین انجام شد.