شنبه بیست و یکم فروردین ماه

برگزاری مسابقات فوتبال زمین خاکی روستای آبدراز شهرستان سرخس و برگزاری مسابقات فوتبال زمین خاکی ابرده علیا شاندیز

به گزارش روابط عمومی هیات ورزش روستایی وبازیهای بومی محلی خراسان رضوی؛ مسابقات فوتبال زمین خاکی شهرستان های زیر به شرح ذیل می باشد برگزاری مسابقات فوتبال زمین خاکی روستای آبدراز شهرستان سرخس https://telegram.me/vrbmkhorasanrazavi برگزاری مسابقات فوتبال زمین خاکی جام نوروز۹۷با قهرمانی تیم شب چراغ و نائب قهرمانی تیم شهید منصوب ابرده علیا #شهرستان طرقبه شاندیز https://telegram.me/vrbmkhorasanrazavi