شنبه بیست و یکم فروردین ماه

دیدار نماینده مردم بجنورد، راز و جرگلان، مانه وسملقان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی با دکتر جعفری

پیش از ظهر امروز دکتر جعفری ریاست فدراسیون میزبان دکتر قربانی نماینده مردم بجنورد، راز و جرگلان، مانه وسملقان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی بودند