شنبه بیست و یکم فروردین ماه

رئیس هیات ورزش روستایی وبازیهای بومی ومحلی استان از برگزاری بیش از ۲۰۰ برنامه بومی محلی وکلاسیک درایام نوروز خبر داد

به گزارش روابط عمومی هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی خراسان رضوی ؛محمدرضا خوشباطن در این خصوص اظهار کرد: ضمن تبریک سال ۱۳۹۷ وآرزوی موفقیت برای تمامی ورزشکاران هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی پیش بینی اجرای ۲۰۰ برنامه بومی محلی وکلاسیک را در ایام نوروز در سراسر استان خراسان رضوی کرده است. https://telegram.me/vrbmkhorasanrazavi

 

 

 

به گزارش روابط عمومی هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی خراسان رضوی ؛محمدرضا خوشباطن در این خصوص اظهار کرد: ضمن تبریک سال ۱۳۹۷ وآرزوی موفقیت برای تمامی ورزشکاران هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی پیش بینی اجرای ۲۰۰ برنامه بومی محلی وکلاسیک را در ایام نوروز در سراسر استان خراسان رضوی کرده است.

 

https://telegram.me/vrbmkhorasanrazavi