شنبه بیست و یکم فروردین ماه

جشنواره بازی های بومی محلی روستای لنگر

اولین دوره جشنواره بازی های بومی محلی در روستای لنگر بجنورد برگزار شد.در این جشنواره صدها شرکت کننده در گروه های بانوان و آقایان در رشته های طناب کشی، لنگ، کشتی با چوخه، هفت سنگ و چوب کشی با هم رقابت کردند.