شنبه بیست و یکم فروردین ماه

المپیاد نوروزی خانه ورزش روستایی

المپیاد نوروزی خانه ورزش روستایی ،در رشته های دارت،فوتبال دستی، تنیس،کشتی محلی،شطرنج در روستای حمیری شهرستان قصرقند استان سیستان و بلوچستان برگزار شد.