شنبه بیست و یکم فروردین ماه

۲۴۰۰ بازی بومی در کشور شناسایی شد/ پیگیری ثبت جهانی برخی بازی ها

رئیس فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی کشور گفت: بیش از دو هزار بازی بومی محلی در کشور شناسایی شده که پیگیری برای ثبت جهانی برخی از این بازی ها در دست اقدام است.

در حاشیه بازدید از برنامه های جام نوروزی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: تاکنون بالغ بر ۷۰۰ نوع بازی بومی محلی در قالب دو هزار و ۴۰۰ نام در کشور شناسایی شده که به دنبال آن هستیم برخی از این بازی ها را به ثبت جهانی برسانیم.

رئیس فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازی های بومی محلی کشور افزود: تعدادی از بازی های بومی و محلی کشور نیز به ثبت ملی رسیده است.

وی بیان کرد: طی تعاملی که با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور برقرار شده، امیدواریم بتوانیم در چارچوب یک برنامه مدون با توجه به ظرفیتی که بخش ورزش به ویژه فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازی های بومی محلی دارد، بیش از این که هم اکنون هست بازی های بومی را به ثبت ملی برسانیم.

رئیس فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازی های بومی محلی کشور خاطرنشان ساخت: در عرصه بین الملل تلاش داریم در تعامل با سازمان علمی فرهنگی ملل متحد(یونسکو) به عنوان متولی این امر، برای ثبت جهانی و بین المللی برخی از بازی های بومی محلی اقدام کنیم.

جعفری در مورد خانه های ورزش روستایی در کشور بیان داشت: خانه های ورزش روستایی در قالب یک ساختار در حوزه فدراسیون با هدف پر کردن خلا ساختاری و به نوعی ایجاد یک فضا و موقعیت که بتواند مجاورت ورزشی را بین جامعه مخاطب روستایی و تشکیلات فدراسیون در سطح بخش ها ایجاد کند، طراحی شده است.

رئیس فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازی های بومی محلی کشور تصریح کرد: این طرح از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور و وزیر ورزش و جوانان و با همراهی ادارات کل ورزش و جوانان استان ها با اقبال روبرو شد.

وی ادامه داد: به دنبال این استقبال، طرح از روند روبه رشد برخوردار شد به نحوی که هم اکنون بیش از دو هزار خانه ورزش روستایی در کشور به بهره برداری رسیده و یا آماده بهره برداری است