شنبه بیست و یکم فروردین ماه

جشنواره نوروزی شهر بوشکان برگزار شد

جشنواره نوروزی بوشکان در راستای طرح نشاط اجتماعی و معرفی آئینهای بومی و بازی های بومی محلی برگزار شد .

شهردار بوشکان گفت : دراین جشنواره دو روزه برنامه های بومی و محلی عشایری شامل برپایی سیاه چادر عشایر، نواختن ساز، چوب بازی، پخت نان سنتی، اجرای موسیقی محلی ، بازی های بومی و محلی اجرا شد. داریوش رحیمیان افزود: واگذاری غرفه های رایگان به شهروندان بوشکانی و فراهم شدن زمینه عرضه محصولات مختلف بویژه صنایع دستی منطقه از دیگر برنامه های جانبی این جشنواره نوروزی است. وی با اشاره به افزایش چشمگیر حضور مسافران نوروزی در شهر بوشکان گفت: آماده سازی پارک شهرداری و تدارک سایر امکانات شهری برای استفاده مسافران و گردشگران باعث افزایش چند برابری حضور مسافران نوروزی در شهر بوشکان شد .