شنبه بیست و یکم فروردین ماه

جشنواره ورزش نشاط آیین و سنن بومی در بوشهر برگزار شد

به همت هیات ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی استان بوشهر با حضور مسافران نوروزی جشنواره ورزش نشاط آیین و سنن بومی و محلی در بوشهر برگزار شد .

جشنواره ورزش نشاط آیین و سنن بومی به همت هیات ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی ، اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر و مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر و در کنار ساحل خلیج همیشه فارس برگزار گردید.