شنبه بیست و یکم فروردین ماه

مسابقات کشتی با چوخه جام پهلوان ججو

به گزارش روابط عمومی،رقابت های چوخه یادواره پهلوان ججو برگزار شد و نتایج این رقابت ها به شرح ذیل می باشد...

♦️📢 نتایج ۲۶مین دوره رقابت های چوخه یادواره پهلوان ججو ریواده_عبدل_آباد اعلام شد


🔻دسته ۶۶- کیلوگرم :


1⃣ حمیدرضا سلمانیان (شیروان) 

2⃣ احسان دیهیم (قوچان)

3⃣ طاهر شعبانی (درگز)


🔻دسته ۷۴- کیلوگرم :


1⃣ علی شاهوردیان (قوچان) 

2⃣ محمد سعیدی (شهر ری)

3⃣ علی مردانی (اسفراین)


🔻دسته ۸۴- کیلوگرم : 


1⃣ امیر قاسمی نژاد (ریواده) 

2⃣ محمد نیک سرشت (مشهد)

3⃣ حسین دامن افشان (قوچان) 


🔻دسته ۹۶- کیلوگرم : 


1⃣ محمد تیموری (تربت جام) 

2⃣ وحید قائمی (اسفراین)

3⃣ مجتبی زمانی (قوچان) 


🔻دسته ۹۶+ کیلوگرم (سنگین وزن) : 


1⃣ کامران رستمی (ریواده) 

2⃣ امین جعفرزاده (اسفراین) 

3⃣ عباس نیک سرشت (مشهد)