شنبه بیست و یکم فروردین ماه

افتتاح سومین خانه ورزش روستایی قشم

سومین خانه ورزش روستایی قشم در روستای گورزین این جزیره با حضور معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان افتتاح گردید.