شنبه بیست و یکم فروردین ماه

جشنواره پرواز باد بادک ها در بوشهر برگزار می شود

نایب رئیس ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان بوشهر گفت : جشنواره پرواز باد بادک ها ویژه کودکان و نوجوانان ، مسافران نوروزی و خانواده ها در بوشهر برگزار می گردد .

فاطمه بشیری افزود : این جشنواره روز یک شنبه پنجم فروردین ماه 97 ساعت 16 الی 18 در کنار ساحل خلیج همیشه فارس بوشهر خیابان ساحلی روبروی هتل پرواز برگزار می شود . بشیری تصریح نمود : این جشنواره با همکاری شهرداری و هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان بوشهر برگزار و به بیست نفر شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد .