شنبه بیست و یکم فروردین ماه

افتتاحیه نخستین جشنواره‌ ملی فرهنگ‌ و سنن ایرانی

آیین‌ افتتاحیه نخستین جشنواره‌ ملی فرهنگ‌ و سنن ایرانی با حضور دکتر جعفری ریاست فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی در سرای تاریخی سعدالسلطنه استان قزوین برگزار شد.