شنبه بیست و یکم فروردین ماه

جشنواره بزرگ بازی‌های بومی محلی شهرستان مریوان برگزار شد

جشنواره بزرگ بازی‌های بومی محلی تحت عنوان «جام نوروزی» در دشت بیلوی شهرستان مریوان برگزار شد.

جشنواره بزرگ بازی‌های بومی محلی تحت عنوان «جام نوروزی» در دشت بیلوی شهرستان مریوان برگزار شد.


این جشنواره شاد با حضور گسترده مردم مریوان و استقبال گردشگران و مسافران نوروزی در بخش‌های مختلف بومی محلی و قدیمی انجام گرفت.


موسیقی سنتی، هه‌لپه‌رکی و بازی‌های قدیمی و بومی محلی از برنامه‌هایی بود که به صورت منظم و باشکوه برای مردم، گردشگران و مسافران نوروزی اجرا شد.


جشنواره بزرگ بازی‌های بومی محلی جام نوروزی مریوان در راستای ایجاد شور و نشاط اجتماعی در مناطق شهری و روستایی استان کردستان برگزار خواهد شد