شنبه بیست و یکم فروردین ماه

پیام نوروزی ریاست فدراسیون

متن پیام نوروزی دکتر جعفری ریاست فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی به شرح ذیل می باشد...

پیام نوروزی ریاست فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی:


اگر یاد کسی هستیم،این هنر اوست،نه هنر ما...!
چقدر زيباست كسی را دوست  بداريم
نه برای نياز...
نه از روی اجبار...
و نه از روی تنهايی...
فقط برای اينكه
" ارزشش را دارد"...
خوشبختی بر سه ستون استوار است :
-فراموش کردن تلخی های دیروز 
-غنیمت شمردن شیرینی های امروز
 _ امیدواری به فرصت های فردا
ﻧﻪ ﺑﻬﺎﺭ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺘﯽ ،
ﻧﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭﯼ ،
ﻭ ﻧﻪ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﻬﺮﻱ ،
ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻱ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺬﺍﻗﻤﺎﻥ ﺧﻮﺵ
ﻧﻤﻲ ﺁﻳﺪ !
ﭼﻮﻥ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺍﺳﻔﻨﺪﻱ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺪﻱﻫﺎﻯ ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﺎﻧﻲ ﺩﻭﺩ ﻣﻴﮑﻨﺪ . سال ١٣٩٦ سپري شد ،با اهتمام و تلاش قابل تقدير همكاران در انجام رسالت و وظيفه ذاتي خود كه موجب گرديد تا بتوانيم خدمتگزار شايسته اي باشيم در عرصه ترويج ارزشهاي فرهنگي و اخلاقي ، علاوه بر سياستگذاري و برنامه ريزي بمنظور حصول وتحقق اهداف تبيين شده ،تلاشمان در جهت تعديل وجبران كمبودها وكاستي ها و پويايي وبالندگي بيشتر ،معطوف گرديد به همدلي وهمراهي و هم افزايي خانواده بزرگ ورزش روستايي وعشايري كشور،لذا ضمن تشكر از بزرگواران ،عزيزان ، همدلان وهمكاران ارجمند و فرهيخته بخش ورزش بويژه وزارت ورزش وجوانان و هيأتهاي متناظر استاني ، شهرستاني وبخشي كه ما را درحمايت و پشتيباني از فرايندهاي توسعه ورزش در مناطق روستايي و عشايري باور كردند وياري رساندند،استمرار اين توفيق در سال ١٣٩٧ را با هدف خدمت به مردم سرافراز كشورم وبا آرزوي عزت و سربلندي ملت بزرگ و شريف ايران را از درگاه پروردگار متعال در آن شايستگي غير قابل وصف خواستارم .
سال نو مبارك 
غلامرضا جعفری اول فروردین ۱۳۹۷