وزنه برداری در روستاها گسترش می یابد

اولین نشست مشترک همکاری کمیته ورزش روستایی فدراسیون وزنه برداری و فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی برگزار شد.

 

به گزارش سایت رسمی فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی، محلی؛به  در درخواست کمیته ورزش روستایی فدراسیون وزنه برداری این نشست با حضور شهرام آهن جان نایب رئیس فدراسیون، فرهاد نژادفصیحی دبیرکل ، حسین عطایی مسئول کمیته روستایی و عشایری فدراسیون وزنه برداری و رئیس هیئت وزنه برداری استان البرز، محسن حیدریان مسئول کمیته استعدادیابی هیئت وزنه برداری استان البرز برگزار شد.

 

در این نشست پیرامون راهکار های همکاری مشترک دو فدراسیون و توسعه ورزش وزنه برداری در روستاها بحث و تبادل نظر شد.

 

با توجه به وجود بیش از هفت هزار خانه ورزش روستایی در کشور، فدراسیون وزنه برداری تربیت مربی تخصصی و اعزام به این خانه ها را در راستای توسعه و گسترش این ورزش بر عهده خواهد گرفت تا از این ظرفیت مهم استفاده شود.

  • 07:49
  • 1400/10/14
  • 1431