آغاز مرحلة نهايي مسابقات فوتسال منطقه اي روستايي و عشايري كشور

مرحلة نهايي فوتسال منطقه اي روستايي و عشايري قهرماني كشور باحضور 7 تيم در 2 گروه سه و چهار تيمي با حضور تيمهاي مازندران ، كرمانشاه ، زنجان ، يزد، گلستان ، تهران و آذربايجان غربي به ميزباني استان يزد صبح امروز مورخ 30/11/87 آغاز شد

آغاز مرحلة نهايي مسابقات فوتسال منطقه اي روستايي و عشايري كشور مرحلة نهايي فوتسال منطقه اي روستايي و عشايري قهرماني كشور باحضور 7 تيم در 2 گروه سه و چهار تيمي با حضور تيمهاي مازندران ، كرمانشاه ، زنجان ، يزد، گلستان ، تهران و آذربايجان غربي به ميزباني استان يزد صبح امروز مورخ 30/11/87 آغاز شد. نتايج روز اول به شرح ذيل مي باشد:  تهران 5 گلستان 4  مازندران 7 يزد 3  كرمانشاه 6 زنجان 3

  • 10:04
  • 1387/12/11
  • 328