یکشنبه دهم اسفند ماه

كهگيلويه و بويراحمد

طرح ساختار قامتی زنان و دختران روستایی انجام شد

چهارمین مرحله طرح سنجش قامتی زنان و دختران روستایی در شهرستان بویر احمد اجرا شد.

جشنواره های مختلفی در استان چهارفصل کهگیلویه برگزار خواهد شد

مجمع سالیانه هیات استان کهگیلویه و بویر احمد با دکتر امیری خراسانی رییس فدراسیون برگزار گردید.

مجمع انتخاباتی هیئت ورزش روستایی استان برگزار شد

همت پور برای چهار سال دیگر سکاندار هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی استان کهگیلویه و احمد شد