پنجشنبه دهم فروردین ماه

قزوین

۲۶ روستای قزوین صاحب خانه ورزش شدند

هفتمین سری از تجهیزات و وسایل ورزشی روز سه شنبه در مراسمی با حضور استاندار و رئیس فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی به خانه‌های ورزش روستایی استان قزوین ارسال شد.

خواستار هم‌افزایی در راستای توسعه ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی در سطح استان هستیم

به گزارش سایت رسمی فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی؛ در این نشست جمالی پور استاندار قزوین، به دکتر امیری خراسانی بابت کسب رای مقتدر از مجمع انتخاباتی تبریک گفت و استانداری قزوین ر‌ا آماده هرگونه حمایت و کمک به ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی دانست.