سه شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه

تهران

نماینده تهران در نخستین دوره داوری درجه 2 کشور شرکت کرد

المیرا یکتا تنها نماینده داوری استان تهران در نخستین دوره داوری بازی‌های بومی و محلی کشور شرکت کرد

دوره آموزشی کمان سنتی در مجموعه تختی تهران

دوره آموزشی کمان سنتی به همت هیات های ورزشی روستایی و تیرکمان استان تهران در مجموعه ورزشی تختی تهران برگزار شد.

پرونده 20بازی بومی و محلی ثبت ملی و جهانی خواهند شد

رییس فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی اعلام کرد که تکمیل پرونده 20 ورزش زنده برای قرار گرفتن در فهرست میراث ملی و جهانی در حال انجام است.