چهارشنبه نوزدهم مرداد ماه

خبرها

مسابقه الاغ سواری

مسابقه الاغ سواری با حضور بیش از 40 نفر از سوارکاران در روستای هیدوج مرکز بخش از شهرستان سیب و سوران در نقطه صفر مرزی برگزار گردید که به تعداد 10 نفر جوایری اهدا شد.

آمار بیمه شدگان روستایی و عشایری استان سیستان و بلوچستان

آمار بیمه شدگان روستایی و عشایری استان سیستان و بلوچستان